Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

A Time For Us Andy Williams

Για τους μη έχοντες φαντασία, είναι δυσεύρετη η μαγεία του κόσμου μας καθώς βρίσκεται σε κόσμους που δε βλέπουμε και κρύβεται σε λέξεις που δε λέμε...


A time for us...

A time for us some day there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied
Can flourish as we unveil the love we now must hide
A time for us at last to see
A life worthwhile for you and me
And with our love through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me
For you and me
And with our love through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me
A world of shining hope for you and me


Δημοσίευση σχολίου