ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


A. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΝΟΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΠΟΒΗΣ
ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ. 1954
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΑΛΥΡΑ,  24002  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ   e-mail bovisa@hotmail.com
Δ/ΝΣΗ   Web http://www.bovis-oliveoil.gr/


ΤΗΛΕΦΩΝΟ Κινητό 697 7608952


Β. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ:
  • ΣΠΟΥΔΕΣ :

1. ΕΘΝΙΚΟ  ΚΑΙ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1977       ΠΤΥΧΙΟ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ
2. Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.  (Επιμόρφωση  ετήσιας  διάρκειας ) :
1991     ΠΤΥΧΙΟ  Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.   ΤΡΙΠΟΛΗΣ
3. K.I.S. ΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Γενικό Σεμινάριο Πληροφορικής( Χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου )
1995 Βεβαίωση Σπουδών
4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:
ΣΧΟΛΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ:  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
1998    ΠΤΥΧΙΟ    ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

  • ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1      Η  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ  ΜΕΘΟΔΟΣ  ΤΟΥ  ΣΩΚΡΑΤΗ  ΚΑΙ  Η  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΗΣ  ΣΤΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ,  δημοσίευση  στο  περιοδικό  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ  Γ’  -  1991  -  τόμος  7,  τεύχος  28.
2      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΕΙΜΕΝΟΥ,  WORD  for  Windows  6.0  δόθηκαν  στους  επιμορφούμενους  του  Π.Ε.Κ.  ΤΡΙΠΟΛΗΣ  Μάρτιος  1996.
3      ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  εργασία  που παρουσιάστηκε  στο  ΤΕΙ  Καλαμάτας.
4      ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  « ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ » εργασία  που παρουσιάστηκε  στο  ΤΕΙ  Καλαμάτας.
5      ΤΟΠΙΚΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ εργασία  που παρουσιάστηκε  στο  ΤΕΙ  Καλαμάτας.
6      ΑΝΑΛΥΣΗ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΟΥ  ΤΡΟΠΟΥ  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΤΟΥ  ΝΟΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ εργασία  που παρουσιάστηκε  στο  ΤΕΙ  Καλαμάτας.
7      ΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΤΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΝΟΜΟ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ  «Ι.  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ»   Άνοιξη 1998, πτυχιακή  εργασία που παρουσιάστηκε  στο  ΤΕΙ  Καλαμάτας.
8      “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”  1998 – 1999, Συμμετοχή στη Μελετητική Ομάδα του ΤΕΙ Καλαμάτας με επικεφαλή τον καθηγητή του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Σταύρο Χρήσιμο για τη σύνταξη μελέτης.Γ.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ
  • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  • ΧΡΟΝΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1  Σεπτεμβρίου  1982

33  • ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Μαθηματικός

  • ΒΑΘΜΟΣ

Α

  • ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΘΕΣΗ

Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ

Επιμορφωτής  του  Περιφερειακού  Εκπαιδευτικού  Κέντρου (ΠΕΚ)  Τρίπολης  στα  επιμορφωτικά  προγράμματα  περιόδου  Φεβρ. – Μαρτίου  1996  για  το  νομό  Μεσσηνίας.

Επιμορφωτής  των  Διευθυντών  και του Προσωπικού Σχολείων  σε  προγράμματα  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης  Σχολείων και του Προσωπικού του Γραφείου Δ/θμιας  Εκπ/σης  Ν. Μεσσηνίας σε  προγράμματα  Ηλεκτρονικής  Διαχείρισης  Γραφείου 1994 – 1996.

Συντονιστής και Επιμορφωτής σε ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “INTERNET” που πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2002 στο ΤΕΙ Καλαμάτας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Επιμορφωτής στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

  • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Η  επιστημονική μου κατάρτιση από τις  σπουδές μου  στη ΣΧΟΛΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,     ΤΜΗΜΑ  ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  του ΤΕΙ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Η  ενασχόλησή μου σε εργασίες   για τις  ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ  και  τα ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  των  Δήμων.

Η συμμετοχή μου στη Μελετητική  Ομάδα του ΤΕΙ Καλαμάτας για την σύνταξη  μελέτης με τίτλο: ” ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ”

Η διδακτική αλλά  και πρακτική  μου  εμπειρία πάνω σε θέματα   Η/Υ αλλά και η προσωπική μου ενασχόληση με το Διαδίκτυο  μου δίνουν τη δυνατότητα  της καλής χρήσης του Ηλεκτρονικού Γραφείου και του Internet.

Η εμπειρία μου από την επταετή απόσπασή μου στη Σχολή Σ.Δ.Ο. του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ως ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η οργανωτική και διδακτική μου εμπειρία σε ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ “INTERNET”.

Η Εκπαιδευτική μου εμπειρία από την λειτουργία μου ως ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ.

Μπόβης  Αθανάσιος

Βαλύρα,   24002
Δήμος Ιθώμης

e-mail: bovisa@hotmail.com